##@@$$ضد دخترها$$@@##

##@@$$ بنام آنکه اشک را آفرید تا دختران عقده ای بار نیان$$@@##


فرق دختر هرزه با پسر زرنگ!!!!!!!!!!!!!!چرا به دختری که 8 تا دوس پسر داره
میگن هرزه؟!!اما به پسری که 8 تا دوس دختر داشته باشه
میگن زرنگ؟!!
جواب:
آخه قفلی که با 8 تا کلید باز بشه خرابه،اما
کلیدی که 8 تا قفلو باز کنه شاه کلیده.


بزن اون دست قشنگ رو به افتخار هر چی پسر زرنگه.

پرچم ضد دخترا همیشه بالاست!!!
تاريخ چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰سـاعت 7:58 نويسنده مهدی✖

яima